Urządzenia Techniki Komputerowej

Diagnostyka i Naprawa Urządzeń Techniki Komputerowej

podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik informatyk 351203

KLASA I                            ^ Powrót ^ 

Dział I

FUNKCJE, PARAMETRY, ZASADY DZIAŁANIA ORAZ SYMBOLE I OZNACZENIA PODZESPOŁÓW SYSTEMU KOMPUTROWEGO

Pytania i polecenia kontrolne:

 1. Z jakich komponentów składa się komputer klasy PC?

 2. Które komponenty znacząco wpływają na wydajność pracy komputera klasy PC?

 3. Do czego wykorzystuje się zasilacze awaryjne UPS?

 4. Jakie są najpopularniejsze urządzenia peryferyjne?

 5. Porównaj płyty główne w formatach AT i ATX.

 6. Jakie funkcje pełni układ chipset na płycie głównej?

 7. Co charakteryzuje architekturę chipsetów określaną jako North and South Bridge?

 8. Wymień podstawowych producentów układów BIOS.

 9. Zdefiniuj pojęcie mikroprocesora.

 10. Z jakich fizycznych elementów jest zbudowana struktura mikroprocesora?

 11. Scharakteryzuj pojęcie magistrali.

 12. Wymień tryby pracy mikroprocesora 32-bitowego.

 13. Jakie elementy wewnętrznej budowy mikroprocesora jednoznacznie wskazują, że jest on w stanie przetwarzać instrukcje w pełni 64-bitowe?

 14. Scharakteryzuj pamięć cache.

 15. Opisz różnice między pamięciami SRAM i DRAM.

 16. Jakie znasz typy pamięci DRAM?

 17. Na czym polega seryjny tryb dostępu do pamięci DRAM?

 18. Co to jest pamięć masowa?

 19. Jakie znasz interfejsy umożliwiające obsługę pamięci masowych?

 20. Scharakteryzuj zapis i odczyt magnetyczny.

 21. Co to są ścieżki, cylindry, sektory i strefy dysku twardego?

 22. Jak działa wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD?

 23. Wymień podstawowe odmiany klawiatur dla komputerów klasy PC.

 24. Jak działa mysz optyczna?

 25. Do czego wykorzystuje się porty komunikacyjne komputerów klasy PC?

 26. Scharakteryzuj porty szeregowe komputera PC.

stronę odwiedziło: 311540 gości. Dzisiaj (2019-01-23) stronę odwiedziło: 104 gości.       Ostatnia aktualizacja: 27.11.2018r.