Urządzenia Techniki Komputerowej

Diagnostyka i Naprawa Urządzeń Techniki Komputerowej

podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik informatyk 351203

KLASA I                            ^ Powrót ^ 

Dział III

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, OCHRONA ŚRODOWISKA I ERGONOMIA

Pytania i polecenia kontrolne:

 1. Jakie akty prawne regulują przepisy bhp?

 2. Jakie są zadania instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce?

 3. Jakie są prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?

 4. Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?

 5. Jakie występują zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka związane z wykonywaniem prac montażowych i instalacyjnych?

 6. Jakie występują zagrożenia dla mienia i środowiska związane z wykonywaniem prac i montażowych i instalacyjnych?

 7. Jakie zagrożenia związane są z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy?

 8. Jakie dolegliwości mogą się pojawić podczas długotrwałej pracy z komputerem?

 9. Jakie czynniki należy uwzględnić podczas projektowania stanowiska pracy z komputerem?

 10. Od czego należy zacząć w nagłym wypadku porażenia prądem?

 11. Jak są procedury powiadamiania służb ratowniczych?

 12. Wymień telefony alarmowe?

 13. Jakie czynności pozwalają zatamować krwawienie?

stronę odwiedziło: 311553 gości. Dzisiaj (2019-01-23) stronę odwiedziło: 117 gości.       Ostatnia aktualizacja: 27.11.2018r.