Diagnostyka i Naprawa Urządzeń Techniki Komputerowej \

Diagnostyka i Naprawa Urządzeń Techniki Komputerowej

podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik informatyk 351203

KLASA I                            ^ Powrót ^ 

Dział VIII

PRZEPISY PRAWA DOTYCZĄCE CERTYFIKACJI CE I RECYKLINGU

Pytania i polecenia kontrolne:

  1. Jakie korzyści daje producentowi certyfikat CE?

  2. Jakie przepisy określają zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?

  3. Jakie normy prawne regulują sporządzanie dokumentacji dotyczącej obrotu zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?

  4. Jakie konsekwencje prawne może ponieść firma nie stosująca się do zapisów prawa dotyczącego certyfikacji CE i recyklingu?

stronę odwiedziło: 311578 gości. Dzisiaj (2019-01-23) stronę odwiedziło: 142 gości.       Ostatnia aktualizacja: 27.11.2018r.