Diagnostyka i Naprawa Urządzeń Techniki Komputerowej

Diagnostyka i Naprawa Urządzeń Techniki Komputerowej

podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik informatyk 351203

KLASA I                            ^ Powrót ^ 

Zajęcia nr 22

Temat: Konsekwencje prawne nie stosowania się do zapisów prawa dotyczących certyfikacji CE i recyclingu. - E12.1(19)4.
Temat: Sporządzanie dokumentacji rejestracyjnej i sprawozdawczej dotyczącej obrotu zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. - E12.1(19)5.
  Materiały:
  Przykładowe adresy stron związanych z tematem:
stronę odwiedziło: 468 gości. Dzisiaj (2018-11-16) stronę odwiedziło: 56 gości.       Ostatnia aktualizacja: 7.09.2014r.