Diagnostyka i Naprawa Urządzeń Techniki Komputerowej

Diagnostyka i Naprawa Urządzeń Techniki Komputerowej

podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik informatyk 351203

KLASA I                            ^ Powrót ^ 

Zajęcia nr 9

Temat: Identyfikacja zasad ergonomii, bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska. - BHP(7)1.
Temat: Projekt stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. - BHP(7)2.
Temat: Stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych. - BHP(8).
  Materiały:
  Przykładowe adresy stron związanych z tematem:
stronę odwiedziło: 311619 gości. Dzisiaj (2019-01-23) stronę odwiedziło: 183 gości.       Ostatnia aktualizacja: 27.11.2018r.