Diagnostyka i Naprawa Urządzeń Techniki Komputerowej

podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik informatyk 351203

 Podstawowe dokumenty

 
Program nauczania - pobierz >> Efekty kształcenia - pobierz >>
Rozkład materiału - pobierz >> Przedmiotowy system oceniania - pobierz >>
    Informacja dla nauczyciela - pobierz >>

Organizacja zajęć przedmiotu diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej uwzględniająca podział na jednostki lekcyjne, zgodnie z rozkładem materiału:

KLASA I

Dział I

FUNKCJE, PARAMETRY, ZASADY DZIAŁANIA ORAZ SYMBOLE I OZNACZENIA PODZESPOŁÓW SYSTEMU KOMPUTROWEGO

    Zajęcia nr 1 |  Zajęcia nr 2 |  Zajęcia nr 3 | 


Pytania i polecenia kontrolne:     Zobacz

Dział II

PLANOWANIE PRZEBIEGU PRAC ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM KOMPUTERA OSOBISTEGO DO PRACY

    Zajęcia nr 4 |  Zajęcia nr 5 |  Zajęcia nr 6 |  Zajęcia nr 7 | 


Ćwiczenia praktyczne do wykonania:     Zobacz

Pytania i polecenia kontrolne:     Zobacz

Dział III

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, OCHRONA ŚRODOWISKA I ERGONOMIA

    Zajęcia nr 8 |  Zajęcia nr 9 | 


Pytania i polecenia kontrolne:     Zobacz

Dział IV

MONTAŻ KOMPUTERA OSOBISTEGO Z PODZESPOŁÓW

    Zajęcia nr 10 |  Zajęcia nr 11 |  Zajęcia nr 12 |  Zajęcia nr 13 | 


Ćwiczenia praktyczne do wykonania:     Zobacz

Sporządź sprawozdanie z ćwiczeń /karta pracy/:     Pobierz kartę pracy 1     Pobierz kartę pracy 2

Pytania i polecenia kontrolne:     Zobacz

Dział V

MODERNIZACJA I REKONFIGURACJA KOMPUTERA OSOBISTEGO

    Zajęcia nr 14 |  Zajęcia nr 15 |  Zajęcia nr 16 | 


Ćwiczenia praktyczne do wykonania:     Zobacz

Sporządź sprawozdanie z ćwiczeń:     Pobierz kartę pracy 1     Pobierz kartę pracy 2

Pytania i polecenia kontrolne:     Zobacz

Dział VI

STOSOWANIE OPROGRAMOWANIA NARZĘDZIOWEGO SYSTEMU OPERACYJNEGO

    Zajęcia nr 17 |  Zajęcia nr 18 |  Zajęcia nr 19 | 


Ćwiczenia praktyczne do wykonania:     Zobacz

Sporządź sprawozdanie z ćwiczeń:     Pobierz kartę pracy 1     Pobierz kartę pracy 2

Pytania i polecenia kontrolne:     Zobacz

Dział VII

ODCZYT DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH

    Zajęcia nr 20 | 


Pytania i polecenia kontrolne:     Zobacz

Dział VIII

PRZEPISY PRAWA DOTYCZĄCE CERTYFIKACJI CE I RECYKLINGU

    Zajęcia nr 21 |  Zajęcia nr 22 | 


Pytania i polecenia kontrolne:     Zobacz

Dział IX

PRZYGOTOWANIE URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH DO PRACY

    Zajęcia nr 23 | 


Pytania i polecenia kontrolne:     Zobacz

Dział X

DOBÓR I WYMIANA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH URZADZEŃ PERYFERYJNYCH

    Zajęcia nr 24 | 


Pytania i polecenia kontrolne:     Zobacz

Dział XI

KONSERWACJA URZADZEŃ PERYFERYJNYCH

    Zajęcia nr 25 |  Zajęcia nr 26 |  Zajęcia nr 27 |  Zajęcia nr 28 |  Zajęcia nr 29 | 


Ćwiczenia praktyczne do wykonania:     Zobacz

Sporządź sprawozdanie z ćwiczeń:     Pobierz kartę pracy 1

Pytania i polecenia kontrolne:     Zobacz

Dział XII

NARZĘDZIA DO NAPRAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

    Zajęcia nr 30 | 


Pytania i polecenia kontrolne:     Zobacz


KLASA II

Dział XIII

OKREŚLANIE KODÓW BŁEDÓW URUCHAMIANIA KOMPUTERA

    Zajęcia nr 1 |  Zajęcia nr 2 | 


Pytania i polecenia kontrolne:     Zobacz

Dział XIV

DOBÓR OPROGRAMOWANIA DIAGNOSTYCZNEGO I MONITORUJĄCEGO.
LOKALIZACJA ORAZ USUNIĘCIE USZKODZEŃ SPRZĘTOWYCH PODZESPOŁÓW KOMPUTERA

    Zajęcia nr 3 |  Zajęcia nr 4 |  Zajęcia nr 5 |  Zajęcia nr 6 |  Zajęcia nr 7 |  Zajęcia nr 8 |  Zajęcia nr 9 | 

    Zajęcia nr 10 |  Zajęcia nr 11 |  Zajęcia nr 12 |  Zajęcia nr 13 |  Zajęcia nr 14 | 


Ćwiczenia praktyczne do wykonania:     Zobacz

Sporządź sprawozdanie z ćwiczeń:     Pobierz kartę pracy 1     Pobierz kartę pracy 2     Pobierz kartę pracy 3

Pytania i polecenia kontrolne:     Zobacz

Dział XV

LOKALIZACJA ORAZ USUWANIE USTEREK SYSTEMU OPERACYJNEGO I APLIKACJI

    Zajęcia nr 15 |  Zajęcia nr 16 |  Zajęcia nr 17 | 


Ćwiczenia praktyczne do wykonania:     Zobacz

Sporządź sprawozdanie z ćwiczeń:     Pobierz kartę pracy 1

Pytania i polecenia kontrolne:     Zobacz

Dział XVI

LOKALIZACJA USZKODZEŃ URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH

    Zajęcia nr 18 |  Zajęcia nr 19 | 


Ćwiczenia praktyczne do wykonania:     Zobacz

Sporządź sprawozdanie z ćwiczeń:     Pobierz kartę pracy 1

Pytania i polecenia kontrolne:     Zobacz

Dział XVII

SPORZĄDZANIE HARMONOGRAMU PRAC ZWIĄZANYCH Z LOKALIZACJĄ I USUWANIEM USTEREK KOMPUTERA

    Zajęcia nr 20 |  Zajęcia nr 21 |  Zajęcia nr 22 | 


Pytania i polecenia kontrolne:     Zobacz

Dział XVIII

DOBÓR OPROGRAMOWANIA DIAGNOSTYCZNEGO I MONITORUJĄCEGO PRACĘ KOMPUTERA OSOBISTEGO

    Zajęcia nr 23 | 


Pytania i polecenia kontrolne:     Zobacz

Dział XIX

ODZYSKIWANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA KOMPUTERA OSOBISTEGO.
TWORZENIE KOPII BEZPIECZEŃSTWA DANYCH

    Zajęcia nr 24 |  Zajęcia nr 25 |  Zajęcia nr 26 |  Zajęcia nr 27 | 


Ćwiczenia praktyczne do wykonania:     Zobacz

Sporządź sprawozdanie z ćwiczeń:     Pobierz kartę pracy 1

Pytania i polecenia kontrolne:     Zobacz

Dział XX

FORMUŁOWANIE WSKAZAŃ DLA UŻYTKOWNIKA PO NAPRAWIE KOMPUTERA

    Zajęcia nr 28 | 


Pytania i polecenia kontrolne:     Zobacz

Dział XXI

SPORZĄDZENIE KOSZTORYSU NAPRAWY KOMPUTERA OSOBISTEGO

    Zajęcia nr 29 |  Zajęcia nr 30 | 


Pytania i polecenia kontrolne:     Zobaczstronę odwiedziło: 316503 gości. Dzisiaj (2019-02-21) stronę odwiedziło: 46 gości.       Ostatnia aktualizacja: 27.11.2018r.