Urzdzenia Techniki Komputerowej

Urzdzenia Techniki Komputerowej

podstawa programowa ksztacenia w zawodzie technik informatyk 351203

KLASA I                       Powrt

Dzia I

POJCIA ZWIZANE Z BEZPIECZESTWEM I HIGIEN PRACY, OCHRON PRZECIWPOAROW, OCHRON RODOWISKA I ERGONOMI

Pytania i polecenia kontrolne:

 1. Jakie akty prawne reguluj przepisy bhp?

 2. Jakie s zadania instytucji oraz sub dziaajcych w zakresie ochrony pracy i ochrony rodowiska w Polsce?

 3. Jakie s prawa i obowizki pracownika w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy?

 4. Jakie s prawa i obowizki pracodawcy w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy?

 5. Jakie wystpuj zagroenia dla zdrowia i ycia czowieka zwizane z wykonywaniem prac montaowych i instalacyjnych?

 6. Jakie wystpuj zagroenia dla mienia i rodowiska zwizane z wykonywaniem prac i montaowych i instalacyjnych?

 7. Jakie zagroenia zwizane s z wystpowaniem szkodliwych czynnikw w rodowisku pracy?

 8. Jakie dolegliwoci mog si pojawi podczas dugotrwaej pracy z komputerem?

 9. Jakie czynniki naley uwzgldni podczas projektowania stanowiska pracy z komputerem?

 10. Od czego naley zacz w nagym wypadku poraenia prdem?

 11. Jak s procedury powiadamiania sub ratowniczych?

 12. Wymie telefony alarmowe?

 13. Jakie czynnoci pozwalaj zatamowa krwawienie?

stronę odwiedziło: 311528 gości. Dzisiaj (2019-01-23) stronę odwiedziło: 92 gości.       Ostatnia aktualizacja: 27.11.2018r.