Urzdzenia Techniki Komputerowej

Urzdzenia Techniki Komputerowej

podstawa programowa ksztacenia w zawodzie technik informatyk 351203

KLASA I                            ^ Powrt ^ 

Zajcia nr 11

Temat: Zasady bezpieczestwa i higieny pracy oraz przepisw ochrony przeciwpoarowej podczas wykonywania prac montaowych i instalacyjnych.
Temat: Zasady ochrony rodowiska podczas wykonywania prac montaowych i instalacyjnych.
  Materiay:
  Przykadowe adresy stron zwizanych z tematem:


stronę odwiedziło: 112 gości. Dzisiaj (2018-11-14) stronę odwiedziło: 60 gości.       Ostatnia aktualizacja: 7.09.2014r.