Urzdzenia Techniki Komputerowej

Urzdzenia Techniki Komputerowej

podstawa programowa ksztacenia w zawodzie technik informatyk 351203

KLASA I                            ^ Powrt ^ 

Zajcia nr 12

Temat: Powiadamianie systemu pomocy medycznej w przypadku sytuacji stanowicej zagroenie zdrowia i ycia przy wykonywaniu prac montaowych i instalacyjnych.
Temat: Zapobieganie zagroeniom ycia i zdrowia w miejscu wykonywania prac montaowych i instalacyjnych.
  Materiay:
  Przykadowe adresy stron zwizanych z tematem:


stronę odwiedziło: 146 gości. Dzisiaj (2018-11-14) stronę odwiedziło: 94 gości.       Ostatnia aktualizacja: 7.09.2014r.