Urzdzenia Techniki Komputerowej

Urzdzenia Techniki Komputerowej

podstawa programowa ksztacenia w zawodzie technik informatyk 351203

KLASA I                            ^ Powrt ^ 

Zajcia nr 24

Temat: Korzystanie z publikacji elektronicznych dotyczcych instalacji urzdze komputerowych.
  Materiay:
  Przykadowe adresy stron zwizanych z tematem:


stronę odwiedziło: 153 gości. Dzisiaj (2018-11-14) stronę odwiedziło: 101 gości.       Ostatnia aktualizacja: 7.09.2014r.