Urzdzenia Techniki Komputerowej

Urzdzenia Techniki Komputerowej

podstawa programowa ksztacenia w zawodzie technik informatyk 351203

KLASA II                       Powrt

Dzia XI

STOSOWANIE PRZEPISW PRAWA DOTYCZCEGO CERTYFIKACJI CE I RECYKLINGU

Pytania i polecenia kontrolne:

  1. Jakie korzyci daje producentowi certyfikat CE?

  2. Jakie przepisy okrelaj zasady postpowania ze zuytym sprztem elektrycznym i elektronicznym?

  3. Jakie normy prawne reguluj sporzdzanie dokumentacji dotyczcej obrotu zuytym sprztem elektrycznym i elektronicznym?

  4. Jakie konsekwencje prawne moe ponie firma nie stosujca si do zapisw prawa dotyczcego certyfikacji CE i recyklingu?

stronę odwiedziło: 131 gości. Dzisiaj (2018-11-14) stronę odwiedziło: 79 gości.       Ostatnia aktualizacja: 7.09.2014r.