Urzdzenia Techniki Komputerowej

Urzdzenia Techniki Komputerowej

podstawa programowa ksztacenia w zawodzie technik informatyk 351203

KLASA II                       Powrt

Dzia XII

ZASADY DZIAANIA INTERFEJSW KOMPUTERA OSOBISTEGO

Pytania i polecenia kontrolne:

 1. Do czego wykorzystuje si porty komunikacyjne komputerw klasy PC?

 2. Jaki rodzaj gniazda USB montowany jest w komputerach klasy PC?

 3. Scharakteryzuj mechanizm Plug and Play.

 4. Scharakteryzuj porty szeregowe komputera PC.

 5. Jakie tryby pracy portu rwnolegego przewiduje standard IEEE 1284?

 6. Porwnaj standardy USB i IEEE 1394.

 7. Wymie najpopularniejsze odmiany drukarek komputerowych.

 8. Scharakteryzuj budow drukarki atramentowej.

 9. Scharakteryzuj budow drukarki laserowej.

 10. Na czym polega proces skanowania obrazu?

 11. Opisz dziaanie aparatu cyfrowego.

 12. Jakie przepisy prawne reguluj zasady postpowania z odpadami niebezpiecznymi?

stronę odwiedziło: 311544 gości. Dzisiaj (2019-01-23) stronę odwiedziło: 108 gości.       Ostatnia aktualizacja: 27.11.2018r.