Urzdzenia Techniki Komputerowej

Urzdzenia Techniki Komputerowej

podstawa programowa ksztacenia w zawodzie technik informatyk 351203

KLASA II                            ^ Powrt ^ 

Zajcia nr 8

Temat: Czas niezbdny do wykonania czynnoci zwizanych z przygotowaniem komputera osobistego do pracy
  Materiay uzupeniajce:
stronę odwiedziło: 75 gości. Dzisiaj (2018-11-14) stronę odwiedziło: 23 gości.       Ostatnia aktualizacja: 7.09.2014r.