Urządzenia Techniki Komputerowej

Urządzenia Techniki Komputerowej

podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik informatyk 351203

 Podstawowe dokumenty

 
Program nauczania - pobierz >> Efekty kształcenia - pobierz >>
Rozkład materiału - pobierz >> Przedmiotowy system oceniania - pobierz >>
    Informacja dla nauczyciela - pobierz >>

Organizacja zajęć przedmiotu urządzenia techniki komputerowej uwzględniająca podział na jednostki lekcyjne, zgodnie z rozkładem materiału:

KLASA I

Dział I

POJĘCIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY, OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ, OCHRONĄ ŚRODOWISKA I ERGONOMIĄ

    Zajęcia nr 1 |  Zajęcia nr 2 |  Zajęcia nr 3 |  Zajęcia nr 4 |  Zajęcia nr 5 |  Zajęcia nr 6 | 

    Zajęcia nr 7 |  Zajęcia nr 8 |  Zajęcia nr 9 |  Zajęcia nr 10 |  Zajęcia nr 11 |  Zajęcia nr 12 | 

    Zajęcia nr 13 |  Zajęcia nr 14 | 

Pytania i polecenia kontrolne:     Zobacz

Dział II

FUNKCJE, PARAMETRY, ZASADY DZIAŁANIA ORAZ SYMBOLE I OZNACZENIA PODZESPOŁÓW SYSTEMU KOMPUTROWEGO

    Zajęcia nr 15 |  Zajęcia nr 16 |  Zajęcia nr 17 |  Zajęcia nr 18 |  Zajęcia nr 19 | 

    Zajęcia nr 20 |  Zajęcia nr 21 |  Zajęcia nr 22 |  Zajęcia nr 23 | 

Pytania i polecenia kontrolne:     Zobacz

Dział III

KORZYSTANIE Z PUBLIKACJI ELEKTRONICZNYCH

    Zajęcia nr 24 |  Zajęcia nr 25 | 

Pytania i polecenia kontrolne:     Zobacz

Dział IV

PRZESTRZEGANIE ZASAD ZARZĄDZANIA PROJEKTEM W TRAKCIE ORGANIZACJI I PLANOWANIA PRACY

    Zajęcia nr 26 |  Zajęcia nr 27 |  Zajęcia nr 28 | 

Pytania i polecenia kontrolne:     Zobacz

Dział V

STOSOWANIE SYSTEMÓW LICZBOWYCH UŻYWANYCH W TECHNICE KOMPUTEROWEJ

    Zajęcia nr 29 |  Zajęcia nr 30 | 

KLASA II

Dział V

STOSOWANIE SYSTEMÓW LICZBOWYCH UŻYWANYCH W TECHNICE KOMPUTEROWEJ

    Zajęcia nr 1 |  Zajęcia nr 2 | 

Pytania i polecenia kontrolne:     Zobacz

Dział VI

FUNKCJE I ZASADA DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW JEDNOSTKI CENTRALNEJ KOMPUTERA

    Zajęcia nr 3 |  Zajęcia nr 4 | 

Pytania i polecenia kontrolne:     Zobacz

Dział VII

DOBIERANIE URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ DO OKREŚLONYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

    Zajęcia nr 5 |  Zajęcia nr 6 | 

Pytania i polecenia kontrolne:     Zobacz

Dział VIII

PLANOWANIE PRZEBIEGU PRAC ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM KOMPUTERA OSOBISTEGO DO PRACY

    Zajęcia nr 7 |  Zajęcia nr 8 |  Zajęcia nr 9 | 

Pytania i polecenia kontrolne:     Zobacz

Dział IX

SPORZĄDZANIE CENNIKÓW I KOSZTORYSÓW STANOWISK KOMPUTEROWYCH

    Zajęcia nr 10 |  Zajęcia nr 11 |  Zajęcia nr 12 |  Zajęcia nr 13 |  Zajęcia nr 14 |  Zajęcia nr 15 | 

Pytania i polecenia kontrolne:     Zobacz

Dział X

OPRACOWYWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ STANOWISKA KOMPUTEROWEGO

    Zajęcia nr 16 |  Zajęcia nr 17 | 

Pytania i polecenia kontrolne:     Zobacz

Dział XI

STOSOWANIE PRZEPISÓW PRAWA DOTYCZĄCEGO CERTYFIKACJI CE I RECYKLINGU

    Zajęcia nr 18 |  Zajęcia nr 19 |  Zajęcia nr 20 |  Zajęcia nr 21 |  Zajęcia nr 22 | 

Pytania i polecenia kontrolne:     Zobacz

Dział XII

ZASADY DZIAŁANIA INTERFEJSÓW KOMPUTERA OSOBISTEGO

    Zajęcia nr 23 |  Zajęcia nr 24 |  Zajęcia nr 25 |  Zajęcia nr 26 |  Zajęcia nr 27 |  Zajęcia nr 28 | 

    Zajęcia nr 29 |  Zajęcia nr 30 | 

Pytania i polecenia kontrolne:     Zobacz


stronę odwiedziło: 311516 gości. Dzisiaj (2019-01-23) stronę odwiedziło: 80 gości.       Ostatnia aktualizacja: 27.11.2018r.